UMÓW SIĘ NA BADANIE

Pracownie rezonansu magnetycznego - infolinia - 42 208 1000

Rezonans magnetyczny:

1. Łódź, ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 92 lok. 2 na terenie Victoria Park (I piętro) - tel. 42 208 09 09

2. Łódź, ul. Okólna 181 - tel. 42 617 24 13

3. Pabianice, tel. 42 202 10 00

4. Września, tel. 61 222 60 94

5. Skierniewice, tel. 46 833 36 23

6. Ostrów Mazowiecka, tel. 29 645 50 75

 

Co to jest rezonans magnetyczny?

Rezonans magnetyczny jest badaniem nieinwazyjnym, opartym na oddziaływaniu pola elektromagnetycznego. Wykazuje patologie w tkankach, narządach i naczyniach krwionośnych. Rezonans magnetyczny ma szczególne zastosowanie w wykrywaniu zmian chorobowych w ośrodkowym układzie nerwowym, układzie mięśniowo-stawowym, serca oraz kręgosłupa.

Czym jest środek kontrastowy w rezonansie magnetycznym?

Część badań rezonansem magnetycznym wymaga podania środka kontrastowego (najczęściej wprowadzanego dożylnie), który poprawia diagnostykę badanych zmian chorobowych. Paramagnetyczne środki cieniujące wydalane są przez nerki, dlatego należy pamiętać o przyjmowaniu większej ilości płynów przed i po badaniu.

Jak wygląda badanie rezonansem magnetycznym?

Badanie jest bezbolesne. Wykonuje się je w pozycji leżącej w aparacie przypominającym tunel, składającym się ze stołu, obudowy i oprzyrządowania. Badanie trwa od 15 do 60 minut, podczas których należy pozostać w bezruchu i spokojnie oddychać. Głośne dźwięki wydobywające się z aparatu są normalną częścią pracy urządzenia.

Kiedy nie można wykonać badania rezonansem magnetycznym?

Metodą rezonansu magnetycznego nie mogą badać się osoby z wszczepionym ekeltrosymulatorem serca, innym biosymulatorem lub implantem słuchowym, osoby z założonymi klipsami naczyniowymi (zwłaszcza aktywnymi magnetycznie), ze wstawioną endoprotezą metalową z czynnego magnetycznie materiału. Przeciwwskazaniem bezwzględnym są również obecne w ciele inne metale (odłamki, pociski itp.) oraz metaliczne ciało w oku lub innych tkankach miękkich. Wykonanie badania nie jest również możliwe w przypadku osób niewspółpracujących – nieprzytomnych, niespokojnych, chorych z mimowolnymi ruchami, a także osób z klaustrofobią. Nie zalecamy badania rezonansem magnetycznym kobietom w pierwszym trymestrze ciąży.

Gdzie można wykonać badanie rezonansem magnetycznym?

Czas oczekiwania na badanie i wyniki

Badanie prywatne

W porozumieniu z Pacjentem wybieramy najdogodniejszy termin i godzinę badania.

Badania prowadzone we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia

W porozumieniu z Pacjentem wybieramy najdogodniejszy, wolny termin i godzinę badania. W przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania należy dostarczyć oryginał skierowania nie później niż 14 dni od daty wpisu na listę oczekujących.