Archiwum dla Czerwiec 2015

Dbajmy o głowy naszych seniorów home

Dbajmy o głowy naszych seniorów

Zmiany cywilizacyjne w Polsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat wpłynęły znacząco na wydłużenie życia ludności. Zwiększyła się liczba seniorów – osób po 65 roku życia. Niestety naturalne zmiany związane z wiekiem, zachodzące w organizmie człowieka, powodują pogorszenie sprawności wielu narządów i prowadzą do pogorszenia funkcjonowania takich osób w życiu codziennym.

Przeczytaj więcej